बिटकॉइन बद्दल…

जर तुम्ही दैनिक घडामोडींच्या सानिद्यात असाल तर ‘बिटकॉइन’ हा शब्द वाचण्यात किंवा ऐकण्यात आलाच असेल. मागील वर्षामध्ये लोक कित्येक लोक बिटकॉइन मध्ये निवेश करून करोडपती झाले. जानेवारी 2017 मध्ये एका…

The Turing Test

If you have ever watched the Benedict Cumberbatch starrer “The Imitation Game”, you might be well familiar with who Alan Turing is. Alan Turing was a famous English computer scientist,…